(050) 50-50-103 Пн-Пт с 9.00 до 17.00
(068) 50-50-103 Пн-Пт с 9.00 до 17.00
trauma.ua@gmail.com

Білик Сергій Вікторович
Опубліковано: 2014-04-29

Білик Сергій Вікторович, 1975 року народження, закінчив лікувальний факультет Буковинської державної медичної академії у 1998р. Після закінчення академії проходив інтернатуру на протязі півтора року на базі травматологічного відділення Лікарні швидкої медичної допомоги м.Чернівці та ортопедичного відділення Обласної клінічної лікарні.

З листопада 1999р. по липень 2000р. працював на посадах старшого лаборанта та викладача-стажиста за сумісництвом на Кафедрі екстремальної і військової медицини, фізичного виховання та здоров'я Буковинської державної медичної академії.

З серпня 2000р. переведений на посаду старшого лаборанта Кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії БДМА.

З вересня 2000р. по липень 2002 року навчався у клінічній ординатурі на базі тієї ж кафедри.

З квітня 2003р. працює лікарем ортопедом-травматологом в шведсько-українському медичному центрі „Angelholm” (ТОВ “Центр травматології та ортопедії).

З вересня 2005р. працює на посаді асистента Кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії Буковинського державного медичного університету.

В червні 2005 року успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: “Двоплощинний накістковий остеосинтез при переломах кісток подвійною деротаційною пластиною з обмеженим контактом.

З 2000р. є членом обласного товариства ортопедів-травматологів. Постійно приймаю участь в засіданнях обласного товариства ортопедів-травматологів та кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії де виступаю з доповідями.

Як асистент кафедри, протягом останніх років проводить практичні заняття з студентами 5-го курсу медичного університету з предмету «Ортопедія, травматологія і ВПХ» та 3-го та 4-го курсів з предмету «Цивільний захист».

За час роботи ортопедом-травматологом перебував на курсах підвищення кваліфікації:

–                              Київська медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика, хірургічний факультет, кафедра ортопедії та травматології №2 (передатестаційний цикл 28.09-28.20.2005р., свідоцтво №010975-і)

–                              Буковинський державний медичний університет, кафедра травматології, ортопедії та нейрохірургії (Передатестаційний цикл з ортопедії і травматології 19.11-18.12.2007р., свідоцтво №2400)

–                              Буковинський державний медичний університет, кафедра травматології, ортопедії та нейрохірургії (Цикл тематичного удосконалення «Сучасні аспекти лікування пошкоджень хребта» 02.11-30.11.2009р., свідоцтво №8999)

–                              Буковинський державний медичний університет, кафедра травматології, ортопедії та нейрохірургії (Цикл тематичного удосконалення «Актуальні питання лікування переломів у дорослих та дітей» 03.10-14.10.2011р., свідоцтво №12243)

–                              Буковинський державний медичний університет, кафедра травматології, ортопедії та нейрохірургії (Передатестаційний цикл з ортопедії і травматології 17.10-15.11.2011р., свідоцтво №012026)

–                              Буковинський державний медичний університет, кафедра травматології, ортопедії та нейрохірургії (Передатестаційний цикл з ортопедії і травматології 18.02-18.03.2013р., свідоцтво №012026)

22.12.2005р. присвоєно другу кваліфікаційну категорію з спеціальності ортопедія і травматологія.

02.04.2008р. присвоєно першу кваліфікаційну категорію з спеціальності ортопедія і травматологія.

22.03.2013р. присвоєно вищу кваліфікаційну категорію з спеціальності ортопедія і травматологія.

За весь період трудової діяльності надруковано самостійно та в співавторстві 40 статей, 10 тез участі в науково-практичних конференціях, отримано Патент України на винахід, 5 Деклараційних патентів України на винаходи, 32 Патенти України на корисні моделі, посвідчення на 5 раціоналізаторських пропозицій (див. додатки).

Постійно приймає участь в роботі

·        підсумкових конференцій співробітників Буковинської державної медичної академії (2001-14р.р.);

·        засіданні наукового товариства травматологів-ортопедів Чернівецької області (2002-13р.р.);

·        спільному засіданні наукової комісії кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії (2001-14р.р.),

·        засіданні наукової ради Буковинського державного медичного університету (2001-14р.р.).

Проходив навчання на курсах АО «Базовые принципы оперативного лечения переломов» (Київ, 2010г.).

Учасник ХV з’їзду ортопедів-травматологів України (Дніпропетровськ, 16-18 вересня 2010р.).

Навчався на семінарах: АО „Лікування переломів нижньої кінцівки” (Київ, 28 жовтня 2011р.), V-й міжнародній школі «Кістково-м’язева система та вік» (Яремче, 5-9 лютого 2012р.), науково-практичних конференціях – «Вікові аспекти сексології та андрології» (м.Київ, 26 лютого 2009р.), «Сучасні теоретичні та практичні аспекти остеосинтезу» (Донецьк «10 років Азовським зустрічам»» 28-29 травня 2009р.), «Сучасні підходи до профілактики та лікування тромбозів» (Киїів, 4 вересня 2009р.), «Modern Achievements in science and education» (Израиль, Тель-Авив, 16-23 вересня 2009р.), «Сучасні напрямки в лабораторній діагностиці» (Чернівці, 24 жовтня 2009р.), «Сучасні аспекти терапії захворювань органів дихання», (Івано-Франківськ, 29 січня 2010р.), симпозіум “Надёжность и качество-2010” (Росія, Пенза 2010р.), 33-ій міжнародній науково-практичній конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», (Ужгород, 15-17 квітня 2010р.), «Андрологічні проблеми у пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями та цукровим діабетом» (Київ, 27 квітня 2010р.), «Актуальні проблеми діагностики та лікування метаболічного синдрому», (Чернівці, 8 червня 2010р.), «Naukowe mechanika w medycynie» (Польща, Ржешув-Богушвала 17-18 вересня 2010р.), «Актуальні питання хірургії верхньої кінцівки» (Київ, 2010р.), «The international scientific forum on development of education and science», (October 7-15, 2011. Rome. Italy), «Пошук нових рішень поліпшення прихильності пацієнтів до терапії серцево-судинних захворювань в Україні» (Львів, 27 жовтня 2010р.), симпозіумі “Надежность и качество-2011” (Росія, Пенза 2011р.); “Сучасна організація надання медичної допомоги при травматичних ушкодженнях” (Київ, 3 листопада 2011р.), «Профілактика ускладнень у хворих з фібриляцією передсердь: нові можливості» (Київ, 4 листопада 2011р.), «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи (теорія, практика, історія, освіта)» (Україна, Київ 22-29 лютого 2012р.), «Радиоэлектроника и молодёжь в ХХI веке» (Украина, Харьков 17-19 апреля 2012г.), «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте» (Украина, Одесса 19-30 июня 2012г.), «Новые тестове системы в лабораторной диагностике» (4.09.2012г.), «Актуальні питання травматології та остеосинтезу»  (14-15.03.2013р.), Учасник ХVІ з’їзду ортопедів-травматологів України (Харків, жовтень 2013р.).

За період роботи на кафедрі травматології та ортопедії БДМУ та Центрі імплантації штучних суглобів та артроскопії (з квітня 2003р. ТОВ “Центр травматології та ортопедії Angelholm”) оволодів багатьма методами консервативного і оперативного лікування травматологічних і ортопедичних хворих.

Володіє методикою мануальної терапії при остеохондрозах та інших захворюваннях на всіх відділах хребта.

Оволодів всіма видами остеосинтезу кісток при переломах – накістковим, внутрішньокістковим та черезкістковим за методиками Ассоціації остеосинтез, Ілізарова, Гоффмана, Костюка та Рубленика, остеотоміями при різноманітних деформаціях і деформуючих артрозах кульшового та колінного суглобів, резекцією кісток і суглобів при різних захворюваннях, артродезами суглобів, операціями відкритого вправлення вивихів різних локалізацій, операціями з приводу несправжніх суглобів кісток, меніскектоміями, усіма видами ендопротезування кульшового та колінного суглобів.

Володіє наступними лікувально-діагностичними методиками:

–                                                       Проведення місцевої анестезії (провідникової, футлярної та внутрішньокісткової).

–                                                       Блокадами (паранефральна, вагосимпатична, внутрішньотазова, по Школьнікову – Селіванову, паравертебральна і активних болючих зон при остеохондрозі, плечового нервового сплетіння за Ревенко).

–                                                       Пункціями крупних суглобів.

–                                                       Спинномозковою пункцією.

–                                                       Первинною хірургічною обробкою ран.

–                                                       Різними методами накладання первинного сухожильного шву.

–                                                       Розкриття гематом, абсцесів, флегмон.

–                                                       Накладання та моделювання гіпсових пов’язок різних видів.

–                                                       Артротомії.

–                                                       Одномоментними репозиціями закритих переломів, остеоепефізеолізів у дітей.

–                                                       Постійного витягання при пошкодженнях кісток та суглобів (скелетне, нашкірне).

–                                                       Переливання крові і кровозамінників.

–                                                       Методиками визначення груп крові за стандартними еритроцитами та стандартними сироватками.

–                                                       Мануальної терапія хребта.

–                                                       Ендопротезування кульшового та колінного суглобів.

–                                                       Артроскопічної меніскектомії колінного суглоба.

–                                                       Артроскопічної субтотальної синовектомії.

Систематично виступає на засіданнях асоціації ортопедів-травматологів області.

Систематично відвідує переривчасті курси ортопедів-травматологів, проводить сумісні та особисті виступи на телебаченні (ТРК «Буковина», «Чернівці»), публікується із статтями на різні медичні тематики в місцевих засобах масової інформації (газета «Погляд», «Молодий буковинець», «Від і До»).