(050) 50-50-103 Пн-Пт с 9.00 до 17.00
(068) 50-50-103 Пн-Пт с 9.00 до 17.00
trauma.ua@gmail.com

Мацюк Танасiй Михайлович
Опубліковано:

Мацюк Танасiй Михайлович, 1957 року народження.

В 1984 році закiнчив лiкувальний факультет Чернiвецького державного медичного iнституту.

З липня 1984 року по жовтень 1985 року проходив первинну однорiчну спецiалiзацiю (iнтернатуру) по рентгенологiї при Чернiвецькому державному медичному iнститутi на базi обласної клiнiчної лiкарнi.

З листопада 1985 року (пiсля закiнчення iнтернатури) за направленням працював лiкарем-рентгенологом Сторожинецької центральної районної лікарні.

В червнi 1986 року за власною заявою в складi групи медичних працiвникiв Чернiвецької областi працював в зонi аварiї Чорнобильської АЕС (посвiдчення № 073944, серiя А).

З вересня 1987 року переведений на роботу за спецiальністю у Чернiвецький мiський протитуберкульозний диспансер лiкарем-рентгенологом полiклiнiчного вiддiлення.

У листопадi 1989 року (з часу заснування) переведений на роботу за спеціальністю у вiддiлу променевої дiагностики Чернiвецького обласного медичного дiагностичного центру, де працюю до теперiшнього часу лiкарем-рентгенологом.

У грудні 1989 року пройшов атестацію на другу кваліфікаційну категорію по рентгенології – наказ № 68-К §2.

У 1990 роцi (сiчень–лютий) навчався на курсах спеціалізації по комп'ютернiй томографii на базi відділення комп’ютерної томографії ВОНЦ Академiї медичних наук СРСР (м. Москва).

З жовтня по грудень 1990 року пройшов курси удосконалення у Ленiнградському державному iнститутi удосконалення лiкарiв iм. С.М.Кiрова за циклом "Рентгенiвська i ядерно-магнiтно-резонансна комп'ютерна томографiя та ультразвукова дiагностика".

У листопаді 1992 року присвоєно першу кваліфікаційну категорію лікаря-рентгенолога – наказ №86-К §10.

З грудня 1994 року по теперішній час атестувався на вищу кваліфікаційну категорію лікаря-рентгенолога.

У квітні 2002 року без відриву від роботи успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “променева діагностика, променева терапія” – диплом ДК № 015438.   

Опубліковано 27 статей у вітчизняних та зарубіжних наукових журналах і збірках.

Загальний стаж роботи – 37 років.

Стаж роботи за спеціальністю – 28 років.